tania Chorwacja (Pula) - lot

Last updated on 8 years ago
kenny
http://www.fly4free.pl/tanie-przeloty-bilety-warszawa-chorwacja-pula/
Grant
Niestety, w rzeczywisto¶ci te loty mog± byæ du¿o dro¿sze, ale do Chorwacji mo¿na dotrzeæ na wiele sposobów - samochodem, czy poci±giem.

Je¿eli kto¶ szuka taniej opcji najlepiej ³apaæ ekspres z Katowic do Villach , a nastêpnie przesi±¶æ siê na kolejny poci±g w Ba³kany - w miêdzy czasie mo¿na zaplanowaæ te¿ nocleg w Alpach, gdzie jest du¿o dro¿ej, ale nie zap³acimy fortuny za spêdzenie np. weekendu w megawiegachnych, obrzymich Alpach. Inn± opcj± jest przejazd przez Budapest, gdzie te¿ mo¿na spêdziæ dzieñ, dwa - poci±g równie¿ jest z Katowic, ale czekaj± nas wiêcej przesiadek.

Poci±gi tanie, czyste, jedna kawa za free, a je¿eli kto¶ jedzie z dzieciakami, w sezonie do³±czony jest przedzia³ z czym¶ w rodzaju placu zabaw.

Ewentualnie autko. Daleko nie jest.[
kenny
Oczywi¶cie, ¿e mo¿na siê tam dostaæ w inny sposób, ale je¶li chodzi o czas to lot jest najlepszym rozwi±zaniem. A ta oferta jest chyba dobra finansowo. No i jest to Istria, wiêc jest siê na miejscu je¶li chodzi o o¶rodki N. Pozdrowienia dla CRO maniaków.
Grant
Opcja jest ciekawa, ale w wysokim sezonie, ciê¿ko bêdzie znale¼æ realnie cenê za przelot w obie strony w graniach chocia¿by 500 z³, a co 2-3 razy dro¿ej ni¿ w innym sposób. Ponadto, rezerwacje musz± byæ dokonywane w tanich linach z du¿ym wyprzedzeniem, gdy¿ pula biletow w promocji jest niewielka.

No i loty z Warszawy. Ale...w ten rejon Europy z Wroc³awia da siê dolecieæ, gdy¿ s± regularne po³±czenia do Monachium, a stamt±d jest sporo lotów nad Adriaryk. Samolot jest idealny dla osób chc±cych wyskoczyæ kilka na kilka dni - niestety te¿, nie jest to tanie. :)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc