witam :)

Last updated on 9 years ago
barbada
Ponoæ postawiona jest , tablica pami±tkowa, przez Górno¶l±skich naturystów na cze¶æ naszego tam pobytu z napisem : "TU BYLI I SWOJE TY£KI OPALALI HAJERY Z WROC£AWIA " (z tym Wroc³awiem to ich trochê ponios³o:P)
wroclove
Witam kolegê naturystê i wroc³awianina te¿;).
A co do Pogorii to potwierdzam to my spali¶my pod namiotami i by³o przesympatycznie. Jak dobrze pamiêtam to kolega Rafik tam pilnuje porz±dku. A ludzie na ¦lasku s± bardzo go¶cinni mieli¶my tyle ciekawych propozycji spêdzenia ciekawie czasu ¿e ho ho:), tylko czasu zabrak³o. Kto by³ to wie;).
michau
Witam wszystkich golasów. Mi³o do³±czyæ do Grona :)

Mam na imiê Micha³, mam 28 lat i jestem od tygodnia we Wroc³awiu ju¿ chyba na sta³e:)
edi71
Jacuzzi ju¿ s± (ale jeszcze nie dzia³aj±), widzia³am na FB ;)
Zapraszam, czy mog± byæ bu³ki? sól mam :)
Trojan
Czeladzianka a 2 nowe jakuzzi ktore podobno dojecha³y do TR ????

Planujemy wypad do TR bedziesz nas witaæ chlebem i sol±????

Goscie z Wroc³awia spali pod namiotami i bardzo pozytywnie sie wypowiadali o górno¶laskich naturystach (wiem z opowie¶ci )
edi71
Jest piasek (trochê wiêcej ni¿ w piaskownicy), jest niedaleko woda (za p³otem rzeka Brynica, ewentualnie ta ma³a miska na któr± mówi± basen zewnêtrzny), s± le¿aki - wiêc dla mnie to pla¿a w mie¶cie ;) O go¶ciach z Wrocka na Pogorii gdzie¶ s³ysza³am, to wy spali¶cie pod namiotami?
wroclove

Quote

edi71 napisa³(a):

A ja z lenistwa jadê na pla¿e do TR, mam a¿ 3 km :)

Jak na pla¿ê do TR mówisz chyba o le¿akach na zewn±trz???
A mo¿e my bêd±c tam co¶ przeoczyli¶my;)
edi71
A ja z lenistwa jadê na pla¿e do TR, mam a¿ 3 km :)
wroclove
Witam u nas:). Latem gdzie za¿ywacie k±pieli s³onecznych?
My byli¶my w tamtym roku na Pogorii i by³o bardzo fajnie:)
edi71
@piwonik1 - przepraszam, jak widaæ zapomnia³am jak teraz wygl±da podryw, zwyle to jest pytanie o kolor oczu, a nie tak od razu ile mam lat ;)
@Trojan - byli¶my, warto, z K-c ponad 600 km wyjechali¶my 2.30 na miejscu byli¶my 9.30 to by³ bus i kierowca jecha³ zgodnie z przepisami + przerwy, na NNS jest relacja z wyjazdu w dziale Spotkajmy siê czyli tylko dla zalogowanych :)
Trojan
Edi byli¶cie w Bad Klosterlausnitz ?? Warto? To strasznie daleko :(
Turysta
@edi71 nie Ty ale kolega Highlander chyba próbowa³? ;)

PS
Przy³±czam siê do powitania B)
edi71
@Highlander - kobiety nie pyta siê ile ma lat, ale w po³owie masz racje :)
@piwonik1 - nie rozumiem, w którym momencie odpowiadaj±c na pytanie podrywam i niby dlaczego mam to robiæ, z tego co wiem to nie zapisa³am siê na sympatie.pl tylko na NNW
piwonik1
¶mieszny podryw :D
Highlander
A to 71 to ilo¶æ wiosen czy rok urodzenia? :D
edi71
Nie :)
piwonik1
A nie pro¶ciej by³oby - Edyta ?
edi71
edi-edith-edyta tak po prostu :) nie da siê ukryæ jestem kobiêta, bêd± uwa¿aæ jak siê przedstawiam :)
Elavi
Rzeczywi¶cie, nie zauwa¿y³am :D Witam Pani edi :D
kenny
hmmm... Elavi.... Edi71 to jest raczej Pani a nie Pan ("Trafi³am", "Zostawi³am" )
ja równie¿ witam :)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc