Hello

Last updated on 9 years ago
Fahrenheit
Hello wszystkim
Nigdy wcze¶niej nie mia³em okazji bawiæ siê z naturystami, ale chyba zacznê :D
Trafi³em tutaj kiedy szuka³em informacji o wroc³awskich saunach. Zastanawia³em siê "jak tu poprawnie saunowaæ i przy okazji nikomu nie przeszkadzaæ swoj± golizn±?" Problem by³ do¶æ istotny, poniewa¿ wyobra¿am sobie co by by³o, gdybym ja, chc±c trzymaæ sie saunowej eytkiety, wpad³ miêdzy niczego siê nie spodziewaj±cych, mniej tolerancyjncyh tekstylnych.
Dlatego te¿ ul¿y³o mi, kiedy zobaczy³em ¿e mo¿na w tym miejscu umówiæ siê z naturystami, dobrze siê bawiæ i nikomu nie przeszkadzaæ. Mam zamiar zostaæ na d³u¿ej :)
Do zobaczenia!
Elavi
Witam serdecznie Fahrenheit!
Je¶li zastanawiasz gdzie we Wroc³awiu mo¿esz swobodnie posaunowaæ, to mam dobr± wiadomo¶æ. Nawet i bez grupy naturystów bêdzie dobrze widziany we Wroc³awskim Parku Wodnym oraz w Sky Tower w Fitness Academy.
W WPW dostêpna jest strefa Saunarium , w której ró¿ne sauny, jest ich du¿o, jest tak¿e basen z b±belkami i jacuzzi pod gwiazdami :) Wiêcej...
W SKY mie¶ci siê na 2 piêtrze Fitness Academy, które oferuje niedu¿e ( 4 sauny i 2 jacuzzi), ale konkretne saunarium. Wiêcej...

Je¶li ciekawi Ciê co o nich piszemy, poszukaj na forum :)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc