Wiosna 2014

Last updated on 9 years ago
Turysta
Zima, ¶wiêta oraz Sylwester ju¿ za nami (przynajmniej dotychczasowa aura na to pierwsze wskazuje) a dla wiêkszo¶ci
z nas utêskniona wiosna czai siê ju¿ za "p³otem".
Tak¿e od¶wie¿am ¶wieck± forumow± tradycjê z pro¶b± do osób, które chc± wnie¶æ od siebie "¶wie¿y" oddech nadchodz±cej
wiosny i przygotowaæ: baner, logo oraz ewentualnie propozycje tematycznych ikonek - czytany i nieprzeczytany post.
Z podziêkowaniem za wszelkie propozycje od administracji NNW :)

Przyk³ady w za³±czeniu.
You do not have access to view attachments
Admin
Wszystkie banerki s± w mojej ocenie b.fajne. Wielkie PODZIÊKOWANIA dla Ciebie.
Elavi
Trójkê! Panie, wybierz trójkê :)
Trojan
Nie wypada poganiaæ administratorów ( bo i tak jeste¶my im wdzieczni,ze mamy tak± stronê ) ale .......w piatek 18 stopni i s³oñce
a my tu jeszce ba³wanki mamy :)
Turysta
Ba³wanki s± bo wci±¿ mamy kalendarzow± zimê w ostatnich jak siê wydaje "konwulsjach" :D
Na forum widzê mnóstwo fotografów, artystów i programistów a propozycji od Was
jak nie by³o tak nie ma. Taka strona/forum jak ich u¿ytkownicy ;)

Moje propozycje wiosennych ikonek czytany/nie czytany post. Ten ostatni mo¿e byæ "wyszarzona" grafika.
You do not have access to view attachments
Admin
Proponujê s³oñce jako NEW a motyl na pozosta³e, bez ¿adnego wyszarzania.
Elavi
Proponujê motylka jako napisany post i wyszarzony motylek jako przeczytany.
Admin
Zakoñczono zmianê szaty graficznej z zimowej na wiosenn±.
Jeszcze raz pragniemy podziêkowaæ Tury¶cie za dostarczenie wszystkich materia³ów graficznych potrzebnych do tej operacji.
Sezon wiosenny, uwa¿am za otwarty ! :)
Elavi
Bardzo ³adnie ;)
wroclove
Tu muszê wyraziæ swoj± negatywn± opiniê:@, ta pani z makami która nas wita na stronie nie ma nic wspólnego z naturyzmem, chyba wiecie dlaczego ;).
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc