Pad³em :):)

Last updated on 9 years ago
Trojan
"- przebywaj±c w komorze saunowej zawsze nale¿y byæ w kompletnym stroju k±pielowym
oraz nakryciu g³owy do tego przeznaczonym (specjalnej czapce saunowej lub owin±æ g³owê rêcznikiem)."


- skopiowany regulamin z nowego SPA w hotelu ¦l±sk: we Wroc³awiu

http://masazstaroslowianski.pl/regula...ulamin-spa
Elavi
tak, ale pamiêtaj:

- przed wej¶ciem do sauny nale¿y zdj±æ bi¿uteriê by unikn±æ poparzeñ przegrzanym metalem.
Ksylen
Radzê przeczytaæ wszystkim ca³y regulamin u¶mia³em siê po pachy , co¶ wspania³ego. TAkie bzdury które naprawdê rzadko mo¿na napotkaæ. Czy nikt tego wcze¶niej nie czyta³?
Gregorivs
Przyznam, ¿e nie czyta³em. Równie¿ tam nie by³em i nigdy nie bêdê :) Dziêkujê za ostrze¿enie.
Pozdrawiam prawdziwych Saunowiczów.
Gregorivs.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc