Wyjazd na grzyby 5.10

Last updated on 7 years ago
wroclove

Quote

Ksylen napisa³(a):

To ja wolê ten termin przesun±æ w czasie wiêc wszystkie posuszy³em wiele ich nie by³o ale zawsze.
a tak poza tym to wycieczka bardzo fajna .
ps. jest u mnie do obebrania ma³y plecaczek , który zosta³ w baga¿niku samochodu ale szkoda ,¿e zostawiono w nim same puste puszki .

Upsss to chyba mój, ale kto tam zostawi³ puste puszki to nie wiem;), i gdzie jest zawarto¶æ tych puszek? Puszkowym skryto¿ercom tak jak w Misi parówkowym skryto¿ercom mówimy stanowcze NIE.
To tak dla przypomnienia:):
http://www.youtube.com/watch?v=ykxt8sxeI5A
Spikniemy siê jako¶ aby odebraæ t± przesy³kê.
Ksylen
To ja wolê ten termin przesun±æ w czasie wiêc wszystkie posuszy³em wiele ich nie by³o ale zawsze.
a tak poza tym to wycieczka bardzo fajna .
ps. jest u mnie do obebrania ma³y plecaczek , który zosta³ w baga¿niku samochodu ale szkoda ,¿e zostawiono w nim same puste puszki .
wroclove
Ciekawe czy wszyscy uczestnicy wyprawy grzybowej maj± siê dobrze??? Patrz±c na zawarto¶æ niektórych koszyków mam w±tpliwo¶ci;). Proszê potwierdziæ swoj± obecno¶æ. Ja ¿yjê ale jeszce grzybów nie jad³em:)
wroclaw80
Zapewne wyjazdy pojawi± siê w zimowej ods³onie!!!! Pamiêtajcie TYLKO dziêki Wam mo¿emy realizowaæ wspólne wyjazdy nie tylko naturystyczne :-)

Pogoda super, ekipa z u¶miechem i zaciêciem w poszukiwaniu grzybów!

Maruda dziêki ¿e trafili¶my po tym piwku na "eldorado grzybowe"

Do nastêpnego spotkania!!!
maRUDA
Wypad boski, grzybków ma³o, pe³no ludzi, za to lasy piêkne i pogoda dopisa³a...

I to chyba na tyle z wypadów jesiennych. Teraz tylko czekamy na ¶nieg i lecimy na biegówki!

Mi³ego tygodnia wszytskim, buziaki i do nastêpnego zobaczenia!
nimfa_5
Grzybobranie uda³o siê wspaniale :D Pogoda dopisa³a, las piêknie pachnia³, tlenu by³o a¿ nadto. Ka¿dy przywióz³ pó³ koszyka podgrzybków wiêc wszyscy wracali zadowoleni.
Du¿e brawa dla wroc³aw80 pomys³odawcy i wspania³ego organizatora;)
nimfastycznie
wroclove

Quote

nimfa_5 napisa³(a):

Grzyby z lasu nie uciekaj± a skoro zapowiada siê ciep³a pogoda proponujê przesun±æ godzinê wyjazdu na 10t± :)
Za³±czam te¿ ma³e sprostowanie:
Wystarczy, ¿e wejdziemy do lasu w okolicach Milicza ale na wysoko¶ci wioski Czeszów do Skoroszów. Dojazd z Wroc³awia przez Pasikurowice ok. 35 min. odleg³o¶æ ok.30 km
Je¿eli organizator przesunie godzinê wyjazdu chêtnie do Was do³±czê. Mogê te¿ zabraæ z Wroc³awia 2 osoby, które potem obiecujê odstawiæ na szynobusa do Trzebnicy :)
Na grzybobranie warto tez zabraæ kanapki i co¶ ciep³ego do picia:)

Ja lubiæ jechaæ na grzybobranie:), zw³aszcza jak znajdzie siê fajn± polankê i pieniek aby konsumowaæ to co do lasu siê wzie³o;)
Awizujê nasz wyjazd i mamy te¿ miejsca w aucie. Pisaæ jak co¶.
wroclaw80
No jasne ze na 10.00 mozemy przelozyc. Bedziemy w jontakcie tel co, gdzie i jak? Pogoda bedzie gwarantowana! Licze na zapewnienia nimfy o znalezieniu koszy pelnych grzybow!
nimfa_5
Grzyby z lasu nie uciekaj± a skoro zapowiada siê ciep³a pogoda proponujê przesun±æ godzinê wyjazdu na 10t± :)
Za³±czam te¿ ma³e sprostowanie:
Wystarczy, ¿e wejdziemy do lasu w okolicach Milicza ale na wysoko¶ci wioski Czeszów do Skoroszów. Dojazd z Wroc³awia przez Pasikurowice ok. 35 min. odleg³o¶æ ok.30 km
Je¿eli organizator przesunie godzinê wyjazdu chêtnie do Was do³±czê. Mogê te¿ zabraæ z Wroc³awia 2 osoby, które potem obiecujê odstawiæ na szynobusa do Trzebnicy :)
Na grzybobranie warto tez zabraæ kanapki i co¶ ciep³ego do picia:)
nimfastycznie
wroclaw80
Jedziemy na 2 samochody. Napisz do marko lub do mnie podam Ci kontakt. Wyjazd g.7.00 miejsce ustalimy na telefonach. Grzybobranie w okolicy Milicza. Czas podrozy 50 min. Odleglosc od punktu docelowego 50 km za Trzebnica!

To naprawde oatatni moment na wyjazd na grzyby i zgromadzenie zapasow na zimê :-)!
czbodzio
Witam,
chcialbym sie z Wami zabrac na grzyby. Znajdzie sie jakies miejsce w aucie dla mnie?
Pozdrawiam
ginger
Cze¶æ :)
Ja niestety nie posiadam tak szczegó³owych informacji, ale pewnie jak tylko g³ówny prowodyr akcji (wroclaw80) zjawi siê na forum to przedstawi ca³y plan ;)
Ksylen
Cze¶æ .
W którym miejscu planujecie postój , mo¿liwe ¿e dojadê.
Pozdrawiam
ginger
My z SoulReaper'em jeste¶my na tak ;) Co prawda od razu uprzedzam, ¿e grzybiarz ze mnie marny ale spacer i zapach lasu kusi :D
A zbiory ekipy z ostatniego wypadu to dodatkowa zachêta :D
wroclaw80
Reaktywujemy wyjazd na grzyby. Wyjazd niedziela 20 pa¼dziernika godzina ok 7:00! 3 chêtnych ju¿ jest.

Zapraszamy na wyprawê na grzyby ju¿ w najbli¿szy weekend!!!
nimfa_5
To zbiory z jednej wyprawy :) w okolicach Milicza. Osobi¶cie nie wchodzê do lasu na d³u¿ej ni¿ 2 godziny bo potem trzeba siedzieæ do pó¼na aby przerobiæ zbiory;) ale nie mogê siê oprzeæ przyjemno¶ci jak± daje spacer po pachn±cym grzybami lesie.
Zachêcam wszystkich do grzybobrania tym bardziej, ¿e miejscowi grzybiarze maj± ju¿ lekki przesyt -kilogramy posuszonych i zamro¿onych grzybów:P
nimfastycznie
czbodzio
To wczorajszo-dzisiejszy okazaly zbior? Gdzie takie sztuki mozna znalezc?
nimfa_5
Po ostatnim och³odzeniu mieli¶my kilka dni ciep³a. Grzyby nie wymarz³y, znowu rosn± i czekaj± na zbieraczy:)
You do not have access to view attachments
wroclaw80
Grzyby beda w sobote trzasc kapeluszami :-). Planujemy pojechac w okolice Milicza. Wyjazd 6.45 lub 7.00. Chetni piszcie bo nie wiem czy reflektujecie!

Popyta³em NIMFY i poczyta³em w necie. Niestety przymrozki powoduj± i¿ grzybów nie ma. Wiec musimy ODWO£AÆ Nasz wyjazd :-(

Nie martwmy siê mo¿e bêdzie jeszcze okazja!
Turysta

Quote

Panie Wroc³aw80 proszê siê zdecydowaæ czy 5.10 jak w temacie czy 6 pa¿dziernik(niedziela)jak w po¶cie;) bo co¶ tu nie halo.


Zapewne kolega organizator, mia³ na my¶li /generalnie/ weekend?
W zale¿no¶ci od pogody i wolnego czasu rozpatruje albo 5 albo 6 pa¼dziernika. Tak?
A temat zawsze mo¿na zmieniæ powiedzmy na "wyjazd na grzyby" - data "wykrystalizuje" siê sama :D, je¶li tylko
bêd± chêtni.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
1 year ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
1 year ago
hej

loading...
To jest kontynuacja forum zamknięte 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czarwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wylączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swokego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2020 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc