Dla mi³o¶ników piwa! Piwna Noc Saunowa!

Last updated on 10 years ago
arabeska
ju¿ 7 wrze¶nia nowe atrakcje w WPW :) PIWNA NOC SAUNOWA!
od 22.30 - 2.00

Usilnie próbujê wrzuciæ plakat ze szczegó³ami na stronê ale nie wchodzi!
Panowie administratorzy! HELP!
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
You do not have access to view attachments
Trojan
Arabeska jak Ty masz ten plakacik reklamowy ???
Na stronie aqwa parku NIC na facebooku aqwa parku NIC a Ty masz - zadziwiasz mnie.

Poprzednia by³a udana - a Ci co byli na wakacjach juz obiecali ,ze sie pojawia na nastepnej tak ,ze powinna sie zebrac duza grupa.
Kasia_i_Karol_WR
Idziemy :)
arabeska
:)ju¿ siê pojawi³y informacje publiczne! na ¿yczenie :)

http://www.aquapark.wroc.pl/aktualnosci/piwna-noc-saunowa_162#
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
barbada
Hej. A jak z biletami, trzeba rezerwowaæ wcze¶niej czy wystarczy godzinê przed w kasie? Jak to by³o w poprzednich "nocach"?
Trojan
@Arabeska - to ¿e sie pojawi³y to teraz widze ale dalej nie bede mog³ spac po nocach skad mia³as wczesniej nim sie pojawi³y :):)
@Barbada mozna telefonicznie zarezerwowac tylko wtedy trzeba byc minimum na 45 minut przed 22,30 i zap³acic
gucior
Hej!Mo¿na zarezerwowaæ telefonicznie,ale trzeba odebraæ na kilka dni przed terminem
wroclove

Quote

Trojan napisa³(a):

@Arabeska - to ¿e sie pojawi³y to teraz widze ale dalej nie bede mog³ spac po nocach skad mia³as wczesniej nim sie pojawi³y :):)
@Barbada mozna telefonicznie zarezerwowac tylko wtedy trzeba byc minimum na 45 minut przed 22,30 i zap³acic

Ja wiem ja wiem :)ale nie powiem. Obowi±zuje mnie tajemnica spowiedzi:D.
Grant
Ostatnio mo¿na by³o nabyæ przez internet bilety.

Rezerwacja nastêpujê na imiê i nazwisko (nie otrzymujecie "papierowego biletu), a nastêpnie na podstawie Waszego dokumentu to¿samo¶ci jeste¶cie wpuszczani.

Wychodz±c natomiast s± rozdawane kupony rabatowe o warto¶ci 30 z³ na sferê Wellness, je¿eli kogo¶ to interesuje.

Ze wzglêdu na ich ograniczon± ilo¶æ, bilety chyba lepiej nabyæ wcze¶niej, gdy¿ przed sam± imprez± mo¿e ich nie byæ.
ckwrc
Nic tylko siê cieszyæ :)
barbada
Dziêki za info. ;)
Elavi
Bêdê!! Bardzo siê cieszê z tej imprezy!

Drodzy forumowicze, czas zacieraæ rêce :)
wojtekpl
Super. Przyjemne z przyjemnym.
tyrew
WPW ostro siê wziê³o za imprezy.
Ja odpadam idê na wudzitsu night na weselu.
Kasia_i_Karol_WR
Prawdopodobnie tak na89% bedzie tez moj kuzyn chyba nawet z kims :-)
arabeska
Oj tym razem i ja siê chyba skuszê :) sauny wieczorow± por± a do tego chmielowe napoje - nie ma nic przyjemniejszego dla cia³a i ¿o³±dka :D

Chyba nas lubi± w WPW :) bo mam wra¿enie, ¿e to specjalnie dla nas ta noc:) my tu ci±gle o BRO! po saunach na BRO, przed saun± na BRO! to bêdziemy mieli teraz BRO te¿ i w saunach :)
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
Trojan
Trzeba dodaæ ,¿e na poprzedniej w barze by³y tañce (spontaniczne nie zorganizowane ale by³y)- wiêc moze byc " 3 w jednym" - jeszcze jak±s góre by wybudowali w ogrodku dla milosnikow ³a¿enia i 100 % by³oby zadowolonych:)
ckwrc
Pozwolilem dodaæ sobie wydarzenie do kalendarza ;)

My ju¿ swoje bilety nabyli¶my wczoraj przy okazji wizyty w WPW. Na marginesie muszê dodaæ, ¿e oboje byli¶my wczoraj pod wra¿eniem kultury saunowej - jak nie w WPW B)
frania
A tak z ciekawo¶ci zapytam - czy przed ostatni± noc± saunow± d³ugo czekali¶cie w kolejce do kasy?
Jak to by³o zorganizowane, bo nie wyobra¿am sobie, ¿e impreza zaczyna siê o 22:30, ludzie chc± wej¶æ, a przecie¿ s± te¿ wychodz±cy (do 22:40 kasy czynne dla wychodz±cych).
Czy mo¿na by³o wej¶æ wcze¶niej?
Z tego, co mi pani z obs³ugi mówi³a przed ostatni± imprez± (na której w koñcu nie byli¶my) - kasy mia³y byæ otwarte o 22:30 (dla uczestników nocy saunowej).
http://www.youtube.com/watch?v=WpiFF6K1iZQ
Kasia_i_Karol_WR
my oko³o 4 min czekali¶my co prawda kolejka by³a d³uga ale szybko siê wchodzi³o
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc