Toples w miejscach publicznych dozwolone!

Last updated on 10 years ago
arabeska
w dzisiejszej Gazecie Wroc³awskiej ukaza³y siê wyniki wcze¶niejszej sondy na temat opalania toples.

Czy¿by¶my byli coraz bardziej otwarci!?
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
You do not have access to view attachments
Elavi
48% jest na tak, 17% jest niezdecydowana (jak to kobiety) i 35% na nie! No to teraz trzeba przekonaæ te nieprzekonane i bêdzie nas a¿ 65% no to ju¿ zdecydowana wiêkszo¶æ :) Tak trzymaæ!
Trojan
W sondach to nawet ³adnie wychodzi a w rzeczywistosci chyba jestesmy jednym z nielicznych krajow w Europie gdzie opalanie toples nie istnieje - w Europie jest to tak naturalne , ¿e nie mo¿na sobie wyobrazic inaczej. Co ciekawe Polki za granic± toples traktuja jako rzecz normalna , wiec to raczej kwestia przekonania nie pañ a otoczenia ¿eby z tego nie robi³o sensacji.
frania
W tzw. Europie nie zawsze to istnieje... Wielka Brytania i Republika Irlandii nie ma kultury saunowania/opalania/k±pieli nago w ogóle... A i W³ochy sa b. purytañskie w tej materii (i pewnie inne po³udniowe plemiê mo¿na do tego dopisaæ) :)
http://www.youtube.com/watch?v=WpiFF6K1iZQ
ckwrc
Oj chyba jeste¶ w b³êdzie. Brytyjczycy akurat maj± ca³kiem siln± organizacje naturystyczn± - nie wiem czy nawet nie powa¿niejsz± ni¿ Holendrzy.
frania
... ale saunowaæ chodz± w pe³ni odziani i ogólnie ¶rednie zachowania widzia³am
(wspomniane na innym forum golenie nóg w saunach, stroje, okularki do p³ywania, p³etwy, klapki, przetwieranie siê itd jest na porz±dku dziennym).
W³osi to wstydnisie. Tam te¿ stroje...
Angole s± topless i/lub nago w innych rejonach ni¿ swój, oni w ogóle s± inni poza swoim krajem.
W skrócie - jak poszaleæ z alko - to w Polsce, jak pop³ywaæ/poopalaæ siê nago - to w Hiszpanii/Francji.
Mo¿e s± wyj±tki, ale na wyspach nie widzia³am.
http://www.youtube.com/watch?v=WpiFF6K1iZQ
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc