LAST MINUTE wyjazdy!

Last updated on 10 years ago
Turysta

Quote

wroclaw80 napisa³(a):
Proszê aby osoby które maj± auta zjawi³y siê o godzinie zero :-) chêtni na "doczepkê" zg³aszajcie siê do osób które dysponuj± wolnymi miejscami!


Chêtni ju¿ sami siê poumwiali telefonicznie jest tylko "ma³y" problem z pogod±...
W Hradec Kralove nie zanosi siê na pla¿ow± aurê :D
Kolega organizator zapomnia³ zamówiæ tego co najwa¿niejsze na taki wyjazd :]
Wobec powy¿szego s³uchamy jaki jest plan B i C?
Piwkowanie w jakie¶ knajpie a mo¿e zwiedzanie Pardubic/Hradec Kralove?
Byæ mo¿e jakie¶ N-party na basenie zamkniêtym? Mo¿e kolega tyrew zna wiêcej szczego³ów? :)
czbodzio
Witam,
czeskie portale pogodowe brzmia optymistycznie
http://www.e-pocasi.cz/pocasi-mesto-hradec-kralove/

http://pocasi.seznam.cz/hradec-kralove#zitra

Pozdrawiam,
Bogdan
Yupiter
Jak nie bedzie pogody pla¿owej to opcja zwiedzania brzmi zachêcaj±co. Prognoza pogody wygl±da pozytywnie wiêc jedziemy!
wroclaw80
Wszystko oka¿e siê na miejscu. Bêdzie pogoda.
Opcja zwiedzania tak¿e jest alternatyw±
ginger
¯a³ujê ¿e nie uda mi sie z Wami wybraæ :-( ale mam nadziejê, ¿e jeszcze bêdzie okazja;) ¿yczê upalnej pogody i super zabawy :D
maRUDA
No to czekamy na pierwsze relacje!
Jak by³o Panie i Panowie?

Ja sierpniowe weekendy mam ju¿ zajête ale marzê o wyje¼dzie w góry we wrze¶niu.
wroclaw80
Podró¿ przebieg³a spokojnie. Na pla¿y oko³o 100-150 osób. G³ównie Czesi i Nasza szczê¶liwa 8! Jezioro ciep³e i przejrzyste gdzie widaæ ryby na wyci±gniêcie rêki. Zaplecze gastronomiczne rozwiniête ze 3 budki z piwem :-). Za parking op³ata 30 koron. Wej¶cie za friko!!! Szczerze Ci co siê wahali inie pojechali niech ¿a³uj±!!! By³a super pogoda miodzio s³oñce!!! Wszyscy przywie¼li¶my "¶wie¿±" opaleniznê!

Maruda niebawem pojawi siê temat góry 2013!
maRUDA
B³ogo...

Zazdro¶æ mnie z¿era i przywo³ujê wspomnienia z wypadu z zesz³ego roku! Czesi zawsze umiej± nas ugo¶ciæ.

Spora grupa siê zebra³a! Gratulujê sukcesu organizacyjnego.
Yupiter
Kierowcy maja przechlapane... Czeskie piwo i zostaje obej¶æ sie smakiem. Dopiero teraz odpoczywam przy staropramenie ;)

Kilka zdjêæ z Opatak poni¿ej:

images61.fotosik.pl/64/759afaeae8031726m.jpg

images61.fotosik.pl/65/1f84129dc6b2903cm.jpg

images63.fotosik.pl/65/d3bf7857eb0b0bf9m.jpg
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc