LAST MINUTE wyjazdy!

Last updated on 10 years ago
wroclaw80
Postanowilem stworzyc watek wyjazdy last. Jak wiemy ostatnio pogoda jest niestabilna i krzyzuje Nasze plany wspolnych wyjazdow! Kazdy z Nas zastanawia sie do ostatniej chwili czy jechac czy nie? Stad ten watek w ktorym znajdziecie informacje o wyjazdach nad morze, plaze i ulubione przez Nas miejsca na terenie pieknej Polski i sasiadow zza granicy np do Czech. Ogloszenia pojawia sie max do 5 dni przed planowanym wyjazdem! Zapraszam do Waszej opini o watku.
Ksylen
Dobra sprawa miejmy nadziejê , ¿e siê ruszy.

Po³±czony z July 31 2013 12:05:10:
To moze ktos co¶ wymy¶li na najbli¿sz± sobotê .
Turysta pisa³e¶ w innym miejscu .ze wybieasz siê w plener rzuæ jakies propozycje miejsca.
wroclaw80
W sobotê lub niedzielê planujemy spontaniczny wyjazd do Pogorii lub Czech na FKK. Wszystko zale¿y od ilo¶ci chêtnych i propozycji. Na 100% jedziemy na jedno auto. Chêtni do³±czajcie siê bo sezon ju¿ nie d³ugi!!! Spontaniczne wyjazdy s± najlepsze! Zapraszam nowo zalogowanych do zapoznania siê na wyje¼dzie!
Yupiter
Ja siê pisze pod warunkiem ¿e nie bêdzie pada³o, niestety w aucie mam ju¿ brak miejsc.
Zabieram namiot, ewentualnie poszukam jakiej¶ kwatery
Turysta

Quote

wroclaw80 napisa³(a):
W sobotê lub niedzielê planujemy spontaniczny wyjazd do Pogorii lub Czech na FKK...


Do Czech jak najbardziej Pogoriê mam ju¿ zaliczon±.
Pogoda na sobotê i na weekend nie wygl±da optymistycznie. Poczekajmy do czwartku, na dzi¶ wygl±da, ¿e niedziela bêdzie nieco lepsza ale do¶æ "cool" zwa¿ywszy na to co mamy teraz :D.
Yupiter
Jak do Czech to jaki jest wybór?

znalaz³em listê miejsc gdzie mo¿emy pojechaæ, mo¿e kto¶ ju¿ gdzie¶ by³
http://naturista.cz/drupal/lokality

mi siê podoba:
http://naturista.cz/drupal/?q=rozkos-...-naturisti - 150km i nad jeziorem s± dwa miejsca N
Turysta
W innym "czeskim w±tku" podobna dyskusja skoñczy³a siê, tym ¿e z wyjazd nie doszed³ do skutku. Mam nadzieje, ¿e tym razem tak nie bêdzie. Ja bym reflektowa³ na Opatak, Oplatil lub Stary Rybnik ale z tym propunuje siê wstrzymaæ do jutra/pi±tku jak bêd± znane prognozy pogody :) i mo¿e na 2 dni..?
tyrew
wreszcie mo¿e wyjd± te Czechy.
Sobota taka sobie, ale w niedziele ma byc ³adniej(22-26stopni).
SoulReaper
W ten weekend nie mam planów i jeden dzieñ chêtnie wykorzystam na taki wyjazd. Tak¿e piszcie mnie na tak.
Od razu proszê informacjê do kogo mogê siê przykleiæ do autka? Bo niestety moja Po³ówka wyjecha³a, wiêc sam reflektujê, ale jak wyjazd hot to wyjazd hot.

PS bo widzia³em, ¿e powsta³y nowe posty jak to pisa³em. Ja reflektujê na 1dniowy wyjazd, nie mam sprzêtu na miejscu (ani namiotu ani choæby ¶piwora) innym chêtnym te¿ z reszt± lepiej ustawiæ siê na jeden ca³y dzieñ, ale to moja opinia.
Jako hot wydaje mi siê, ¿e najlepiej 1dniówka, wyjazd o 5-6 rano, powrót pó¼nym wieczorem :)
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
marko829
U mnie sobota niestety zajêta, ale niedziela jak najbardziej mi odpowiada.
I mam wolne miejsca w samochodzie.
wroclaw80
Marko towrzuc ze masz wolne bo inni zapewne chca ale nie maja jak. Jakby nie bylo w sobote pogody to na niedziele. Jedzmy poki sezon! Jak widze chetni sa! Zglaszajcie sie niezdecydowani! Jak widze i czytam bym pojechala, pojechalbym? Jest okazja jedzmy!
Sami wiemy ze we Wroclawiu nie mamy takiego miejsca wiec w droge!
tyrew
Miejscówka nad Rozkosem jako¶ mnie nie przekonuje.
Ju¿ bardziej podobaj± mi siê Opatak czy Oplatil(fakt ¿e dalej).
Nam te¿ pasuje tylko niedziela.
wroclove
To ju¿ nic nie kumam:|.To gdzie ten wyjazd i kiedy???
czbodzio
Witam,
tez bym sie zabral na plaze N i dysponuje autem i moge wziac dwie, trzy osoby w sobote albo w niedziele to zalezy na kiedy beda zapowiadac wiecej slonca.
SoulReaper
Z tego co pokazuj± prognozy w niedzielê ma byæ s³oñce i cieplej ni¿ w sobotê, te¿ jestem za niedziel± raczej je¶li chodzi o czas, a nie aurê. Zatem wiêkszo¶æ preferuje ten dzieñ.
A co do miejsca to ja za Opatakiem obligujê, na zdjêciach wygl±da³ ciekawie.

Zatem teraz nasz organizator podejmie decyzje, rozwazy wiekszosc glosow itp itd?
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
marko829
Je¿eli chodzi o miejsce to mo¿e byæ Opatak.
Je¿eli chodzi o transport to mogê zabraæ 3 ewentualnie 4 osoby. Je¿eli dobrze liczê i niczego nie przegapi³em to tyle osób oprócz mnie jeszcze siê wybiera. Mo¿na by siê wiêc zabraæ jednym samochodem, chyba ¿e kto¶ jeszcze chce jechaæ lub ma jakie¶ inne propozycje.
Turysta
Organizatorze :) g³osami wiêkszo¶ci wybrany zosta³ Opatak, a dzieñ wyjazdu niedziela 11.08.
Tak¿e teraz zosta³o dograæ kto z kim i czyim autem jedzie? Wygl±da na to, ¿e miejsc w autach jest wiecej ni¿
(zadeklarowanych) chêtnych :D
Naliczy³em 3 osoby dysponuj±ce autem i wolnymi miejscami (tyrew, czbodzio i marko829) czy kogo¶ pomin±³em?
Czyli 15 miejsc a ile chêtnych?
Yupiter
Dobrze to Opatak w niedziele
Dolicz Turysto + 3osoby do swoich wyliczeñ. :))
Jedno wolne miejsce mia³em ale jedzie z nami organizator :))
wroclaw80
Noi git! Wszystko ustalone. Godzina 8.00 wyjazd spod Epi jedziemy do Czech jak napisa³ TURYSTA! Pogodê musimy mieæ zagwarantowana. Humory dopisuj± po fali upa³ów! Wiec pakujmy plecaki koce i w drogê na pla¿e NN.

Proszê aby osoby które maj± auta zjawi³y siê o godzinie zero :-) chêtni na "doczepkê" zg³aszajcie siê do osób które dysponuj± wolnymi miejscami!

Link poni¿ej

http://www.naturyzm.info.pl/forum/index.php?/topic/3682-opatak-hradec-kralove/
tyrew
bêdê na Opataku z dziewczyn± ok 11(jakbym siê nie wyrobi³ na zbiórkê)
Raczej nie ca³y dzieñ, bo chcê podjechac na pole "bitwy pod Sadow±" i mo¿e te¿ do Hradec Kralove.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc