Spotkanie saunowe + sok chmielowy

Last updated on 8 years ago
arabeska
ja dopiero dochodzê do siebie po ostatnim ¶rodowym "saunowaniu" Tak siê zgrza³am ¿e jeszcze mnie trzyma ;)
Pozdrawiam wszystkich wspó³towarzyszy ostatniego saunowania i dziêkujê za otrzymany "identyfikator" - teraz nie trudno mnie bêdzie odnale¼æ w t³umie;)
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
kocha
Arabeska, zgubi³em siê - ten wyró¿nik to co to jest? Pióropusz? :P
Elavi
W t³umie nie na saunie, tylko w t³umie w mie¶cie :) Pewnie to mia³a Arabeska na my¶li.
wroclaw80
Nadszed³ czas odgrzania tematu soku chmielowego!
Mo¿na to po³±czyæ z saun±
Proponujê wyj¶cie na piwko w pi±tek 7.02.2014.
Start godzina 18:00! Miejsce do ustalenia :-)
Yupiter
Ja chêtnie ale zobacze czy sie wyrobie. Ferie sie zaczynaja i w sobote mam wyjazd.
Turysta
Ja mogê pojawiæ siê ale tylko na BRO, sauna najwcze¶niej byæ mo¿e za miesi±c :)
wroclaw80
Mozemy przeniesc wyjscie na czwartek jak wam pasuje. W pi±tek wypadla mi sprawa.
indywidualismus
Ok. czwartek SKY o 18.30 ??
arabeska
to siê zdecydowaæ proszê! ma byæ jasno i konkretnie a nie mo¿e pi±tek, mo¿e czwartek, mo¿emy albo nie mo¿emy! :o
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
ckwrc

Quote

indywidualismus napisa³(a):

Ok. czwartek SKY o 18.30 ??


Jak czwartek to na bank nie sky, bo wtedy jest dzieñ dyskryminacji

www.fitnessacademy.pl/skytower/images/slajdy/2014/1/5_1000x300_slajder_KOBIECE_CZWARTKOWE_SAUNOWANIE.jpg
arabeska

Quote

ckwrc napisa³(a):

Quote

indywidualismus napisa³(a):

Ok. czwartek SKY o 18.30 ??


Jak czwartek to na bank nie sky, bo wtedy jest dzieñ dyskryminacji

www.fitnessacademy.pl/skytower/images/slajdy/2014/1/5_1000x300_slajder_KOBIECE_CZWARTKOWE_SAUNOWANIE.jpg


o takim dniu nie s³ysza³am jeszcze ! dzieñ dyskryminacji hm......wydawa³o mi siê ¿e czwartek to dzieñ dla kobiet :P
Skoro nic nie wiadomo to ja mo¿e bêdê a mo¿e nie bêdê ;) mo¿e w Sky a mo¿e w WPW
ha! i ja mam przynajmniej wybór :D
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
wroclaw80
Proponuje piwo na 18.00. Klub alive. Czwartek!
indywidualismus

Quote

ckwrc napisa³(a):

Quote

indywidualismus napisa³(a):

Ok. czwartek SKY o 18.30 ??


Jak czwartek to na bank nie sky, bo wtedy jest dzieñ dyskryminacji

www.fitnessacademy.pl/skytower/images/slajdy/2014/1/5_1000x300_slajder_KOBIECE_CZWARTKOWE_SAUNOWANIE.jpg

No tak, zapomnia³em. Dok³adnie wieczór dyskryminacji.

Po³±czony z February 05 2014 16:38:57:

Quote

wroclaw80 napisa³(a):

Proponuje piwo na 18.00. Klub alive. Czwartek!

Na piwo to ja idê dzisiaj, zaraz po "kinie dla facetów" w Nowych Horyzontach. Kolega organizuje, g³upio nie byæ.
Elavi
Mo¿e bym posz³a, kto¶ jeszcze planuje?
Turysta

Quote

wroclaw80 napisa³(a):
Proponuje piwo na 18.00. Klub alive. Czwartek!


JaNIEstety nie bêdê móg³ wzi±¶æ udzia³u, czwartek odpada.
Tym razem nici z delektowania siê "specjlno¶ci±" zak³adu ;)
wroclaw80
Kto chêtny. bo jak nie pasuje ten czwartek przenie¶my na pasuj±cy dla wiêkszo¶ci dzieñ? W razie braku aprobaty do jutra do 15:00 przeniesiemy spotkanie.
wroclove
G³êbiej trzeba by³o ukryæ informacje o zwyk³ym spotkaniu saunowo-piwnym:(. Ja tu nie swiadom by³em ¿e co¶ jest planowane. Tak z partyzanta tylko z raz zajrza³em a tu prosze dla zalogowanych info by³o.
wroclaw80
Ju¿ dawno siê nie widzieli¶my. Propoznujê spotkanie przy piwie w czwartek 3 lipca 2014 godzina 19:00 stary i niezawodny klub ALIVE pod nasypem Bogus³awskiego :-)
Bêdzie okazja omówiæ ewentulny wyjazd do Pogorii.

To szansa dla nowych aby odwa¿li siê przyj¶æ i poznaæ resztê :-)
czbodzio
Witam,
przyjde, przyjde - jasne, ze przyjde :)
wroclove

Quote

wroclaw80 napisa³(a):

Ju¿ dawno siê nie widzieli¶my. Propoznujê spotkanie przy piwie w czwartek 3 lipca 2014 godzina 19:00 stary i niezawodny klub ALIVE pod nasypem Bogus³awskiego :-)
Bêdzie okazja omówiæ ewentulny wyjazd do Pogorii.

To szansa dla nowych aby odwa¿li siê przyj¶æ i poznaæ resztê :-)

Ja jestem nowy, ale siê chyba nie odwa¿ê ¿eby przyj¶æ:). Polecam za to innym nowym, starym z brod± i bez. Ciê¿ko bêdzie wykroiæ chwilkê ale jak prezio;) zaprasza to mo¿e mo¿e.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc