Spotkanie saunowe + sok chmielowy

Last updated on 9 years ago
Elavi
Cze¶æ

Zapraszam wszystkich na popo³udniowe saunowanie w WPW dnia 26.06.2013 w ¶rodê o godz. 18.30.

sauny-w-polsce.pl/wp-content/uploads/2012/02/laznia-parowa-sauna-wroclaw.jpg

Po takim odprê¿eniu ka¿demu nale¿y siê zimny sok chmielowy w klubie pod nasypem ;)
tyrew
Wstêpnie siê zapowiadam.
Mam nadziejê, ¿e piwo to regionalik lub czech a nie koncerniak.
Mohito
Elavi szkoda, ¿e to nie w t± ¶rodê. Niestety od 24 zaczynam pracê na ostro, wiêc pewnie do godz.22 bêdê pracowaæ. Je¶li bêdzie inaczej, to piszê siê na wypad do WPW i na soczek :) Pozdrawiam.
wojtekpl
My bêdziemy. A mo¿e kto¶ wcze¶niej ma ochotê na och³odzenie siê zimnym piwkiem? Przy tej pogodzie to nawet wskazane.
ckwrc
Ja oczywi¶cie równie¿ zjawiê siê ;) Kto¶ pamiêta jak nazywa³ siê ten pub w którym ostatnio byli¶my?
Elavi

Quote

wojtekpl napisa³(a):

My bêdziemy. A mo¿e kto¶ wcze¶niej ma ochotê na och³odzenie siê zimnym piwkiem? Przy tej pogodzie to nawet wskazane.


Masz na my¶li spotkaæ siê na piwie wcze¶niej ni¿ 26.06, tak?

¦wietnie, ¿e bêdziecie! Bêdzie to dobra okazja na przypomnienie sobie zapomnianych twarzy i poznanie nowych :)
Grant
Ja tak¿e bêdê. :)
buscando
Zapisane w kalendarzu ;)
Elavi
Do klubu http://beenthere.pl/Place/Details/79 Sport Pub 21 mamy zamiar siê wybraæ oko³o 21.00. To informacja dla osób, które chc± do nas do³±czyæ ju¿ po saunowaniu. :)
Gregorivs

Quote

tyrew napisa³(a):

Wstêpnie siê zapowiadam.
Mam nadziejê, ¿e piwo to regionalik lub czech a nie koncerniak.


Ze strony ukrytej pod linkiem wynika, ¿e to czeskie browary, wiêc powinno byæ dobrze :)
Prawdopodobnie bêdê w WPW (kto wie, mo¿e nawet ca³y dzieñ :) , a w knajpce - kto wie...

Poszed³em wczoraj do WPW, lecz zapomnia³em, ¿e to wtorek... skoñczy³o siê na basenach na Wejherowskiej, wiêc opalenizna nienaturystyczna, trzeba bêdzie uzupe³niæ ;-)
Elavi
To ¶wietnie, ¿e bêdziesz.

Zapraszam pozosta³ych!

Kto jeszcze do nas do³±czy?
Yupiter
Na saunie postaram siê byæ. Chyba, ¿e pogoda dopisze to pojade w plener opalaæ siê.
Turysta
Odnosz±c do pogody z ostatnich dni w przysz³± ¶rodê ma byæ "cool" dos³ownie ;) no ale to jeszcze mo¿e siê zmieniæ.
Ja chyba te¿ bêdê w saunarium ale na sok chmielowy raczej nie wst±pie, bo planuje byæ oko³o 20 na 2h.
Niestety "za p³otem" nie mieszkam, na 18.30 musia³bym lecieæ z wywieszonym jêzykiem :D :D
erdelys
Te¿ planujê saunê w tym tygodniu. jeszcze potwierdzê, je¶li uda siê w ¶rodê.
maRUDA
Ale¿ siê naszuka³am tego tematu... Uff, znalaz³am!

Skoro tyle nowych osób ma byæ, nie mo¿e zabrakn±æ reprezentantki starszyzny plemiennej - z u¶miechem na ustach pojawiê siê wiêc i ja!
Nie na saunie tylko pó¼niej, w pubie.

Ca³odzienne saunowanie zaliczy³am w niedzielê, uda³o mi siê skorzystaæ z ka¿dego promyka niedzielnego s³oñca :) Wskoczy³am na chwilkê na basen i powiem Wam, ¿e tam jest inny ¶wiat! Ha³as, harmider, wrzask, t³ok, muza - nic to z relaksem wspólnego nie ma.
Na ogrodzie pojawi³ siê straganik z lanym piwem - trafiony pomys³ w upalne dni.

Do ¶rody, bêdê czekaæ na Was golasy w knajpce!
wroclove
Tak trafiony pomys³ z tym straganikiem zw³aszcza w pogodê jak± mieli¶my wczoraj:).
A to spotkanko to jest w t± ¶rodê bo wiêkszo¶æ wpisów tyczy³a siê chyba poprzedniej ¶rody?
maRUDA
Ca³y post dotyczy tej ¶rody, 26 czerwca.

Jakie¶ nieporozumienie?

Mam nadziejê, ¿e kto¶ siê pojawi i nie bêdê siedzieæ tam taka samotna i smutna! ;)
ckwrc
Oczywi¶cie, ¿e chodzi o najbli¿sz± ¶rodê - jak napisa³± elavi:

saunowanie w WPW dnia 26.06.2013 w ¶rodê o godz. 18.30.

Ostatnie spotkanie by³o mniej oficjalne B)

Starszyzna forum - przybywaæ! :D
Grant
Ale 18.30 w jakim miejscu konkretnie?
Elavi
@Grant, przed wej¶ciem do Saunarium WPW, tzn. w ¶rodku, ale przed kas±.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc