Urlop lipiec

Last updated on 8 years ago
frania
Proszê o porady gdzie siê wybraæ i mieæ luz (s³ysza³am o Dêbkach? Kole¿anka mówi³a, ¿e piêknie, mój ojciec co roku je¼dzi, tylko 11 godzinna podró¿ PKS z Wroc³awia).
Chodzi o wyjazd 3-6 dniowy.
Bêdziemy mieæ go¶cia u którego saunuje siê w galotach i goli nogi w saunie (kole¿anka mieszka w Irlandii).
Szukam albo miejsca w okolicach Wroc³awia (Kudowa, Szklarska itd), lub morze. Je¶li góry - to przyzwoita sauna, plener.
Optujê za morzem, ale...
No w³asnie - szukam miejsca nad morzem z dobrym dojazdem PKP (to samo dotyczy naszych gór).
Nie mamy du¿o czasu na woja¿e, a najprawdopodobniej musieliby¶my zabraæ psa (wiêc PKS 11h nie wchodzi w rachubê - ew. 7-9h PKP bo ch³odniej, bardziej komfortowo).

Bêdê BAAARDZO wdziêczna za wszelkie porady.
http://www.youtube.com/watch?v=WpiFF6K1iZQ
Turysta

Quote

Bêdziemy mieæ go¶cia u którego saunuje siê w galotach i goli nogi w saunie (kole¿anka mieszka w Irlandii).

Hmm "ciekawie" siê zapowiada ta go¶cina :D

Quote

...szukam miejsca nad morzem z dobrym dojazdem PKP (to samo dotyczy naszych gór). Nie mamy du¿o czasu na woja¿e, a najprawdopodobniej musieliby¶my zabraæ psa (wiêc PKS 11h nie wchodzi w rachubê - ew. 7-9h PKP bo ch³odniej, bardziej komfortowo).


Z dobrym dojazdem mo¿e byæ problematycznie. Znam kilka: Lubiewo czyli Miêdzyzdroje, Grzybowo czyli Ko³obrzeg, Ustka, £eba tam w sezonie co roku poci±gi doje¿d¿aj± /ciekawe jak d³ugo jeszcze :D/
A na "deser" polecam Pó³wysep Helski - dojazd PKP 12h - "miodzio" przetestowa³em w sierpniu ubieg³ego roku. Nie jest tak ¼le bez wykupionej miejscówki mia³em miejsca siedz±ce.

Natomiast dojazd w góry poci±giem to sprawa gorsza. Do Kudowy chyba od ponad 2 lat nie mo¿na dojechaæ bo co¶ tam rze¼bi± na torach i skoñczyæ nie mog±...
Pozostaje K³odzko ewentualnie Miêdzylesie a dalej PKS. Sudety Zachodnie sytuacja podobna poci±gi kursuj± a¿ do Jeleniej Góry a linia kolejowa jest podci±gniêta do Kowar i Karpacza ale nie pamiêtam kiedy ostatnio tam poci±gi je¼dzi³y...

Polska po³udniowo-wschodnia pod tym wzglêdem wypada ciut lepiej. Do Zakopca w sezonie urlopowym /lipiec-sierpieñ/ prawie zawsze dojedziesz, Beskid ¦l±ski/¯ywiecki chyba te¿ - Zwardoñ/Milówka/Wêgierska Górka czy Wis³a. A mo¿e Rabka i Nowy Targ tam te¿ góry (Gorce). O Bieszczadach z dojazdem PKP mo¿esz zapomnieæ - Rzeszów a dalej PKS. To z grubsza wszystko co mi "pod palce" podchodzi.

Quote

Bêdê BAAARDZO wdziêczna za wszelkie porady.

Nie ma za co, powodzenia ¿yczê!
Alien
fra... to recenzja jakiego¶ horroru? Po co pchaæ sie tam gdzie tloczno? Ja szukam miejsc ustronnych, cichych i... no w³asnie. Miejsc pieknych i naturalnych.
frania
No w³a¶nie, ale musimy mieæ ³atwy dojazd ¶rodkami komunikacji pozamiejskiej :)
W najgorszym wypadku bêdziem saunowaæ w WPW, piæ w Rynku i nad Odr±.
A propos WPW - maj± dobre koktajle.


Dodany dnia 12-06-2013 21:35
Sprawdzam Kudowê, Karpacz... wszêdzie albo przesiadki (do 5 przesiadek!), albo brak dojazdu PKP.
Bêdê wdziêczna za jakiekolwiek sugestie co do wyjazdu na parê dni.
Chodzi o dolno¶l±skie.
Najlepiej, gdyby mo¿na zatrzymaæ siê na kwaterze/w domku/pensjonacie z psem.
Pamiêtam kiedy¶ je¼dzi³am do okolicznych "kurortów" typu Osolin, ale
to by³o z 17 lat temu i nie wiem jak tam teraz jest.
Alien
"...W najgorszym wypadku bêdziem saunowaæ w WPW, piæ w Rynku i nad Odr±..."
Te¿ sie do tego zapisuje, a wolnej chwili mo¿emy pojechaæ nad wode w okolicach Wroc³awia. Sauny tam nie ma ale piæ mozna... kazdy trunek. Mozna zrobiæ ognisko, grilla no i sie opalaæ. Jest tez woda i prawie ze puste miejsce, ma³o odwiedzane przez wêdkarzy.

Ale... czy kto¶ to zrozumie?
nimfa_5
Wszak prawda: wakacje niebawem! proponujê wyjazd nad polskie morze w terminie od 12 lipca, na co najmniej weekend na jedn± z N pla¿y.
hmm.. nie by³am jeszcze nigdy na takowej na morzem a bardzo, bardzo chce! S³ysza³am te¿ , ¿e w D±bkach jest mi³o i przyjemnie. Mo¿na jechaæ pod namiot na kilka aut lub poci±giem.
Co o tym my¶licie? Komu pasuje ten termin?
nimfastycznie
wroclove

Quote

fra napisa³(a):

Proszê o porady gdzie siê wybraæ i mieæ luz (s³ysza³am o Dêbkach? Kole¿anka mówi³a, ¿e piêknie, mój ojciec co roku je¼dzi, tylko 11 godzinna podró¿ PKS z Wroc³awia).
Chodzi o wyjazd 3-6 dniowy.
Bêdziemy mieæ go¶cia u którego saunuje siê w galotach i goli nogi w saunie (kole¿anka mieszka w Irlandii).
Szukam albo miejsca w okolicach Wroc³awia (Kudowa, Szklarska itd), lub morze. Je¶li góry - to przyzwoita sauna, plener.
Optujê za morzem, ale...
No w³asnie - szukam miejsca nad morzem z dobrym dojazdem PKP (to samo dotyczy naszych gór).
Nie mamy du¿o czasu na woja¿e, a najprawdopodobniej musieliby¶my zabraæ psa (wiêc PKS 11h nie wchodzi w rachubê - ew. 7-9h PKP bo ch³odniej, bardziej komfortowo).

Bêdê BAAARDZO wdziêczna za wszelkie porady.

Fra jak nie tylko kolej wchodzi w grê to autobusem dojedziesz prawie go ka¿dej górskiej miejscowo¶æi w lecie.
Ja Ci polecam Masyw ¦lê¿y bliziutko:). Jest tam naprawdê gdzie chodziæ po szlakach. Osoby które by³y na wypadzie 1 maja mog± to potwierdziæ.
A nocleg te¿ mo¿esz w okolicy zaklepaæ np tu:
http://www.sulistrowice.eu/
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc