Wyjazd Kraków - zalew Kryspinów czerwiec 2013

Last updated on 9 years ago
indywidualismus

Quote

Czy Indywidualismus nie chwali³ siê przypadkiem posiadaniem wielkiego namiotu typu tipi? ;)

Wywo³ali mnie do odpowiedzi, wiêc siê odezwê.
Co do tipi, to bardziej skomplikowane, bo p³ótno jest w domu, a tyczki w Bieszczadach... czekaj± na lato. Rozk³adanie tego to te¿ nie taka prosta sprawa, na jedna noc zdecydowanie za du¿o zachodu. Ale spokojnie, to musi dojrzeæ.
Natomiast, co do Kryspinowa, to jest trochê inaczej. Po³o¿one toto jest ok. 15 km od centrum Krakowa, ju¿ za miastem. Nie dojedzie sie tam jednym autobusem, konieczna przesiadka na podmiejski. Co najmniej godzina jazdy. Alternatyw± jest pojechanie poci±giem na lotnisko i 2,5 km na piechotê.
Ale wcale nie wiem, czy zalew jest tego wart. By³em raz, woda jak woda, sporo ludzi, infrastruktury ¿adnej, pla¿a naturystów nieoficjalna, podgl±daczy nie brakuje. Uwa¿am, ¿e dla samej pla¿y nie ma po co jechaæ. Chyba, ¿e wiêkszy np. 3 dniowy wypad do Krakowa, Czeladzi, Kryspinowa, mo¿e jeszcze co¶. I zdecydowanie samochodem. Mo¿na wzi±æ namiot, normalny szybkorozbijalny, nawet w Kryspinowie jest pole namiotowe. Kraków te¿ deczko znam (urodzi³em siê ), mogê oprowadziæ. S± chêtni?
wroclaw80
Temat wyjazdu do Krakowa wznowimy jak zmieni siê aura. Jak wszyscy wiemy 20 stopni i deszcz psuje szyki :-(.

Proponuje trzeci lub czwarty weekend czerwca.


Zosta³em skrarcony pozytywnie przez Nimfe bo nie piszê na forum.
Ju siê poprawiam!

Staram siê poprawiæ :-)
Alien
Chyba nie jestem w temacie... ale po co jechac do Krakowa? Tak daleko..? Wrocek i jego okolice s± chyba... napewno piekniejsze od Kracka.
Turysta
Kolega indywidualismus proponuje spacer i oprowadzenie chêtnych po grodzie Kraka, bo jechaæ
dla samej pla¿y podobno nie warto. Owszem ³adne miasto, zwiedza³em kilka razy. Wiadomo
Wawel, Ko¶ció³ Mariack i Rynek, Barbakan to sztandarowy program ka¿dej wycieczki szkolnej
i nie tylko :) Ale na Kopcu Ko¶ciuszki to nie by³em.
wroclaw80
Powracam do tematu wyjazdu . Kto jest zainteresowany wyjazdem do
Kryspinowa w sobotê lub niedziele 20 lub 21 lipca? Je¶li bêdzie pogoda.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc