AKCJA !!!MAYDAY!!!

Last updated on 10 years ago
maRUDA
Poniewa¿ okaza³o siê, ¿e s± jeszcze we Wroc³awiu osoby, które nie by³y w Teatrze Polskim na przedstawieniu MAYDAY - i tak siê jako¶ z³o¿y³o, ¿e w naszym gronie jest ich ca³kiem sporo, pad³a propozycja grupowego wziêcia udzia³u w tym kulturalnym wydarzeniu.

Nie spotka³am siê jeszcze ze z³± (lub chocia¿by s³ab±) recenzj± tego spektaklu. Podobno wspania³a komedia, grana we Wroc³awiu od prawie 20 lat. Wiêcej o sztuce poczytacie TUTAJ.

W CZERWCU, zawsze o godz. 19.00 spektakle grane bêd±:
01.06 So, 02.06 Nd, 21.06 Pt, 22.06 So, 23.06 Nd, 25.06 Wt, 26.06 ¦r
czas trwania 130 min.

Ceny biletów:

I miejsca: 50 z³ (norm.), 40 z³ (ulg.)
II miejsca: 40 z³ (norm.), 32 z³ (ulg.)
III miejsca: 25 z³ (norm.), 15 z³ (ulg.)
Ka¿dy bilet sprzedawany online jest dro¿szy o 1,50 z³ ze wzglêdu na koszty manipulacyjne.

Co powiecie na sobotê 01.06?
A jak ju¿ komedia wprowadzi nas w radosny nastrój - to rynek stoi przed nami otworem! Smile
Trojan
Ja ju¿ zapisuje sie :):) Spektakl rzeczywi¶cie podobno bardzo dobry - taka fama po miescie chodzi

maRuda tylko prosze nie 1 czerwca d³ugi weekend
Trzeba to tak zorganizowaæ,¿eby jedna osoba kupi³a bilety bo inaczej bedziemy rozproszeni po ca³ym teatrze .Mogê sie zaj±æ kupnem jak sie dogadamy kiedy


*wiekszo¶æ spektakli grana jest na ¦widnickiej - blizej do rynku :)
Yupiter
1 czerwiec u mnie odpada... zjazd rodzinny mam
maRUDA
Kurcze! U mnie te¿ 1 czerwca w takim razie odpada!
Zaskoczyli¶cie mnie tym d³ugim weekendem Wink

Róbmy cokolwiek byleby z dala od miasta! Teatr nie ucieknie.

Umówmy siê zatem na PI¡TEK 21.06, ok?
Pewnie i na rynku bêdziemy mieli wiêksze szanse na stolik.
Zrobimy sobie takie kulturalne powitanie wakacji Smile

Ja ju¿ mam 3 osoby na ten termin. Jak siê podeklarujemy to bêdzie mo¿na rzeczywi¶cie co¶ wspólnie zarezerwowaæ.
Trojan
Trzeba szybko dzia³ac bo zosta³ juz na ten termin w³asciwie ju¿ tylko balkon - wszystkie weekendy tak wygladaj±:(
Elavi
Nie jest przecie¿ konieczne, ¿eby¶my siedzieli obok siebie. Proponujê ustaliæ jeden termin i kto bêdzie chcia³ ten sobie zakupi bilet. A po spektaklu ju¿ podsumujemy go we wspólnym gronie :)
maRUDA
Masakra z tymi miejscami! Na ka¿dy termin prawie komplet! Ale to jest najlepsza recenzja spektaklu!

Mog³am sprawdziæ dostêpno¶æ biletów zanim zaproponowa³am wspólne wyj¶cie... W czerwcu mo¿e nic z tego nie wyj¶æ. W ¿yciu nie pomy¶la³abym, ¿e mog± byæ k³opoty z biletami Sad

I prawd± jest, ¿e w kupie nie musimy siedzieæ... W koñcu idziemy ogl±daæ przedstawienie a nie za r±czki siê trzymaæ Smile
wojtekpl
Je¿eli ktos nie by³ to musi to zobaczyæ. Komedia jest przednia. By³em na nim ze 300 razy w ró¿nej obsadzie i zawsze p³aka³em ze smiechu.
wroclove
Tak potwierdzam spektakl jest super. Grany by³ ju¿ ponad 1000 razy i prawie zawsze s± t³umy.
arabeska
potwierdzam! pierwszy raz by³am na Mayday 20 lat temu a pó¼niej obejrza³am go jeszcze X razy. Sorry ale kolejnego razu ju¿ nie da³abym chyba rady ;)
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
Adalbert
Witam wszystkich!!!! Ostatni raz na tym przedstawieniu by³em w 1997 r, tu¿ przed powodzi±. By³ wtedy prezentowany cykl spektakli Raya Cooneya ( oprócz Mayday: by³o jeszcze Okno na Parlament i Wszystko w rodzinie). Trzeba przyznaæ, ¿e ponad 20 lat, parê zmian w obsadzie i jak s³ysza³em nadal ¶mieszy...
Czerwiec mam bogaty w wydarzenia rodzinne, wiêc muszê odpu¶ciæ... Ale ¿yczê wszystkim dobrej zabawy!!!!!
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc