Rozpoczêcie sezonu grillowego

Last updated on 9 years ago
max37_i_3
zaiste by³o weso³o.
@arabeska, @wroclove ode mnie równie¿ senkju! Jak zwykle stanêli¶cie na wysoko¶ci zadania. Szkoda tylko ¿e wody nikt Wam za to nie nanosi³ :).
myzwroclawia
Dziêkujemy drogim gospodarzom za zaproszenie, by³o genialnie :)
I przepraszam za zdemolowanie sto³u do ping ponga, ju¿ wiêcej nie bêdzie siê nasza piêkniejsza po³owa opieraæ ;)
do zobaczenia next time! :D
barbada
Hej.Wielkie podziêkowania dla gospodarzy za "dzia³kogrilloparty"- stanêli¶cie na wysoko¶ci zadania - BRAWO. Podziêkowania równie¿ dla pozosta³ych uczestników za przemi³e towarzystwo - i do szybkiego kolejnego spotkania.
Mohito
Ja równie¿ dziêkujê Arabesce i Wroclove za zaproszenie. By³o sporo naturystów i nawet s³oneczko nas zaszczyci³o dlatego by³o super :D Pozdrawiam uczestników grilla.
Yupiter
Ja równie¿ dziêkujê za mi³o spêdzony czas przy grillu. Przepraszam ze tak krótko mog³em byæ ale "si³a wy¿sza"...
wroclove
I co ja mogê powiedzieæ, impreza bez ludzi nie by³aby imprez± a dobra impreza jest tylko z fajnymi lud¼mi:). I to koniec s³odzenia poczekam na opiniê dzia³kowych moherowych berecików, przejrzê ksi±¿kê skarg i wniosków;). Tak czy siak imprezê trzeba powtórzyæ bo nie zosta³ spe³niony jeden z warunków bez których grill mia³ siê nie odbyæ. Beczki na wodê zosta³y puste :@. Trzeba to nadrobiæ:)
arabeska
Kochani! dziêkowaæ nie ma za co! gdyby nie WY imprezy by nie by³o:)

Quote

wroclove napisa³(a):
Tak czy siak imprezê trzeba powtórzyæ bo nie zosta³ spe³niony jeden z warunków bez których grill mia³ siê nie odbyæ. Beczki na wodê zosta³y puste :@. Trzeba to nadrobiæ:)


ja tam wola³abym aby nastêpnym razem zosta³y zalane do pe³na piwem:)
i to najlepiej r¿niêtym :D prawda maRudo :P
"Nie sztuk± jest siê rozebraæ. Sztuk± jest uczyniæ ze swej nago¶ci sztukê"
Elavi
Ja siê chcia³a bym upomnieæ o ¿abkê ;) Kiedy¶.. przy okazji.. ;)
maRUDA
Oooo kurcze!

To ja jestem w posiadaniu ¿abki! Oddam w³a¶cicielowi, obiecujê bo i po co mi ona?! Wink

Piwo PUSZCZALSKIE - proszê nie mylic pojêc Wink
wroclove

Quote

Elavi napisa³(a):

Ja siê chcia³a bym upomnieæ o ¿abkê ;) Kiedy¶.. przy okazji.. ;)

To czyja ta ¿abka w koñcu jest? Aaaa chyba ¿e s± dwie ¿abki i dwóch w³a¶cicieli;).
Co w tej ¿abce jest ¿e ka¿dy chce j± mieæ:D
Elavi
¯abka jest jedna, chocia¿ przyznam siê, ¿e kiedy¶ mia³am je dwie :D
maRUDA
@wroclove po¿yczê Ci j± (bez zgody w³a¶ciciela) i wypróbujesz jej cudowne w³a¶ciwo¶ci... Obawiam siê tylko o zazdro¶æ partnerki Twej.
wroclove
Ha ha dziekujê ale znam ciekawsze formy...mniej inwazyjne:).
Oddaj ¿abkê jak naszybciej bo biedna uschnie z têsknoty;).
Elavi chyba s± dwie ¿abki i dwóch w³a¶cicieli:)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc