Wypad - Termy Rzymskie, Czelad¼

Last updated on 9 years ago
Elavi
My z Wami z chêci± pojedziemy..

Ale chyba najpierw wiadomo¶æ o Grouponie powinna dotrzeæ du¿ym rozg³osem do reszty u¿ytkowników.
myzwroclawia
My¶lê ¿e najlepiej by³oby siê zgadaæ na szybkie piwko jutro czyli w czwartek, bo sporo osób wyje¿d¿a na d³ugi weekend. A termin gruponu up³ywa za kilka dni...
Kto chêtny, kto ma czas? Bogus³awskiego jak zwykle?
nimfa_5
Ja ju¿ zakupi³am grupon do pary z maRud±. Do koñca czerwca jeszcze daleko wiêc na pewno bêdzie okazja aby go wykorzystaæ.

Mi bardziej pasuje nastêpny weekend czyli 8 czerwca bo 1 czerwca obejmuje d³ugi weekend od 30 maja i chyba wyskoczê nad morze lub jezioro:) Komu jeszcze pasuje w tym terminie? Potrzebujê jeszcze 2 osoby do kompletu w aucie:)
Trojan
Chyba z piwka nic dzisiaj nie wyjdzie :( za krotki termin na zorganizowanie siê.

@myzwroclawia @elavi a Wam nie pasuje 8 czerwca? Zawsze im nas wiêcej to fajniej i weselej.
Elavi
Mi 8 czerwca pasuje! :) Masz racjê, Nimfa, ¿e 1 czerwca bêdzie d³ugi weekend. Nie pomy¶la³am o tym.
marian97
Ja,8 czerwca te¿ bym do³±czyl:)i pewnie ju¿ z drug± po³ow±!
kenny
Ja równie¿ siê chêtnie przy³±cze do kogo¶ (lub kto¶ mo¿e do mnie siê przy³±czyæ), transport mogê za³atwiæ dla 4 osób.
myzwroclawia
Mo¿e byæ 8 czerwca, te¿ nie zauwa¿yli¶my ¿e 1.06 to d³ugi weekend :-)

Edit: Nam niestety jednak 8 czerwca nie pasuje :(
tyrew
Czy komu¶ brakuje 1 osoby do grouponu? Z chêci± siê pod³±cze.
Pasuje mi na pewno 8.6.
ckwrc
Nam chyba jednak bardziej 1.06 by odpowiada³.
kocha
Nie wiem jak Was, ale nas kusi sobota 04.05. wcze¶nie, tak na 11-12. Chcia³oby siê byæ tam co trzy dni :)
myzwroclawia

Quote

ckwrc napisa³(a):
Nam chyba jednak bardziej 1.06 by odpowiada³.


To wracamy do planu B i jedziemy razem? :D

Quote

kocha napisa³(a):
Nie wiem jak Was, ale nas kusi sobota 04.05. wcze¶nie, tak na 11-12. Chcia³oby siê byæ tam co trzy dni :)


Te¿ my¶leli¶my o tym terminie, tylko nie ma s kim... ;)

Kupujemy 2 groupony - na 1.06 i... mo¿e 4.05? Tak akurat by wprowadziæ zasadê "termy raz w m-cu", o której wcze¶niej by³a mowa ;)
Elavi

Quote

myzwroclawia napisa³(a):[

Quote

ckwrc napisa³(a):

Nam chyba jednak bardziej 1.06 by odpowiada³.


To wracamy do planu B i jedziemy razem? :D


Chyba tak :)
wroclove

Quote

myzwroclawia napisa³(a):

Quote

ckwrc napisa³(a):
Nam chyba jednak bardziej 1.06 by odpowiada³.


To wracamy do planu B i jedziemy razem? :D

Quote

kocha napisa³(a):
Nie wiem jak Was, ale nas kusi sobota 04.05. wcze¶nie, tak na 11-12. Chcia³oby siê byæ tam co trzy dni :)


Te¿ my¶leli¶my o tym terminie, tylko nie ma s kim... ;)

Kupujemy 2 groupony - na 1.06 i... mo¿e 4.05? Tak akurat by wprowadziæ zasadê "termy raz w m-cu", o której wcze¶niej by³a mowa ;)

Ale zamêt 1,4,5,6,8 was niedogoniat:)
myzwroclawia
No my od pocz±tku 1.06 ;) a 4.05 rozpatrujemy jako termin drugiego wyjazdu, jak nie wyjdzie to koniec czerwca (do 30.06 trzeba zrealizowaæ).

Jest znowu groupon dla Wroc³awia , je¶li kto¶ nie zd±¿y³ kupiæ ;-)
http://www.groupon.pl/oferty/wroclaw/Termy-Rzymskie/20727075
kocha
Dla nas termin 01.06 jak i ca³y czerwiec jest nie do zrealizowania. Planujemy 04.05 ale decyzja zapadnie dopiero w pi±tek. Wszystko zale¿y od pogody :P
tyrew
Z kennym kupili¶my groupon na Termy(3osobowy bo 2os s± wyprzedane)
Wstêpnie jeste¶my umówieni na 8.6., tak¿e mam wolny groupon dla 1os i 3miejsca w aucie.
erdelys
@tyrew, je¶li oferta nadal aktualna, to zaklepujê B)
Elavi
To my czekamy a¿ siê pojawi kolejny groupon dla 2 osób na 4 godziny :@
tyrew
8-ego czerwca razem z kennym i erdelysem jedziemy do Term.
Mamy groupon na 4h ale raczej dokupimy sobie ca³odzienny.
Jakby kto¶ by³ zainteresowany miejscem w aucie to pisac ¶mia³o.

Tego samego dnia s± dni Sosnowca w parku Sieleckim.
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc