Wypad - Termy Rzymskie, Czelad¼

Last updated on 9 years ago
Elavi
Ja oczywi¶cie jestem za (20 kwietnia)! Jest nas 2, wiêc albo zapraszamy dwie osoby do naszego autka albo kto¶ mo¿e nas przygarnie :) Zamierzamy wybraæ siê tam na jeden dzieñ, wiêc powrót by³by tego samego dnia.
wroclove
Wprawdzie pó¿no ale dosta³em odpowiedz z Pa³acu Saturna na moje pytanie odno¶nie przesuniêcia terminu grupona:
Witam
Umo¿liwimy Pañstwu realizacjê kuponów w dniu 13.04.
Zapraszamy
Pozdrawiam
Pa³ac Saturna
Monika G.....n.
Jak komu¶ nie pasuje 20ty to mo¿e wybraæ siê tydzieñ wcze¶niej.
Yupiter
To prosze o informacje kto jedzie 20 a komu pasuje 13. Chetnie bym sie z kim¶ zabra³ autem. Prosze napiszcie kto dysponuje wolnymi miejscami i w jakiej ilo¶ci.
barbada
Cze¶æ. My jeste¶my za 13 jak najbardziej , pasuje nam ten dzionek, je¿eli bêdziemy jechaæ sami (córka siê jeszcze waha )to mamy dwa wolne miejsca. Pozdrawiamy
wroclove
Dla zainteresowanych wyjazdem 13ego prze¶lê na priva to co do mnie napisali z Czeladzi jako podk³adka odno¶nie wcze¶niejszej realizacji groupona.
ckwrc
Ja i Elavi jeste¶my zainteresowani 20 IV
marian97
Ja bêde 20 IV:)
wojtekpl
My sie piszemy na 13, je¿eli bedzie z kim jechac. Mamy dwa miejsca w samochodzie.
nimfa_5
Piszê siê na 20 kwietnia i liczê na 2 miejsce w aucie u wroclove (?) dla mnie i maRudy:D
Obym siê tylko nie przeliczy³a;)
nimfastycznie
wojtekpl
Widzê, ¿e wiekszo¶æ jedzie 20, a czy ktos jedzie 13?
maRUDA
Ja raczej z ekip± z 20.04
My¶lê, ¿e dogadamy siê w czwartek bo z transportem te¿ co¶ nam siê informacje rozje¿d¿aj±.
kocha
Raczej pojawiê siê 20-stego a mo¿e i 13-stego :)
marko829
Jadê 20. Je¿eli kto¶ ma miejsca w aucie, lub takich szuka to proszê pisaæ.
myzwroclawia
Hej hej! :)
A propos 20.IV...
Mniej wiêcej siê wszyscy podogadywali na czwartkowym spotkaniu co do tego kto z kim i czym ;)
Proponujemy umówiæ siê na miejscu np. ok. 11.
My ju¿ mamy go¶ci w autku, je¶li kto¶ jeszcze chce a nie ma z kim albo ma miejsca to dobrze by tutaj siê wypowiedzia³.
No chyba ¿e wieczorem przy soczku chmielowym, jak ostatnio... ;)
kenny
czesc

jestem nowy wiec mówiê ³adnie dzieñ dobry :)

jak widzia³em t± otertê na gruponie to nie za bardzo mialem ekipe aby sie tam wybraæ, a samemu to ani fajnie ani tanio..
teraz jest juz za pozno aby kupic kupon rabatowy.

czy kto¶ ma moze na swoim kuponie jakies miejsce wolne? moze nawet dwa miejsca jak uda mi sie namowiæ kogos znajomego na wycieczkê.

pozdrawiam wszystkich
Yupiter
By³ kto¶ w ten weekend w Czeladzi? Jak tak to jak by³o?
Elavi
Chyba nikt nie by³..

Propozycja jest taka, aby 20 kwietnia, spotkaæ siê na miejscu w Czeladzi o godz. 11.00. Czy lepiej bêdzie ju¿ w ¶rodku, czy na zewn±trz. Te¿ to jest kwesta ustaleñ.
kenny
ponawiam zapytanie, jesli ma ktos wolny kupon n wejscie to z checia skorzystam. w sprawie transportu to dsysponuje autkiem wiec 4 osoby + ja sie pomiescimy.
da sie co¶ wykombinowaæ?
Trojan
Dobrze rozumiem ,ze godzina 11 zosta³a demokratycznie ustalona jako obowiazujaca

Proponuje na zewnatrz , w srodku ma³o miejsca przy recepcji - i jak sie zbierzemy wszyscy to u³atwimy prace obs³udze , która jak ja by³em kazdego oprowadza³a i dok³adnie opisywa³a wszytkie atrakcje -
wej¶cia sa 2 jedno do pa³acu 2 do term - proponuje pod g³ownym wejsciem do Pa³acu (³adniej wyglada ):)

Ktos policzy³ nas wszytkich ????
nimfa_5
O której i sk±d jest wyjazd z Wroc³awia? Pytanie kierujê do szanownej ekipy: maRuda, Yupiter i wroc³aw80B)
nimfastycznie
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc