Wyjazd KARPACZ- ¦nie¿ka

Last updated on 10 years ago
maRUDA
Ja mam komplet na pok³adzie ale znam 2 osoby, które nie maj± siê z kim zabraæ.
Gdyby kto¶, co¶, gdzie¶, jako¶ to piszcie do mnie.

Wyje¿d¿amy w sobotê o 7 rano. Na noc saunow± powinni¶my zd±¿yæ wróciæ :)
marko829
Te¿ siê wybiorê, swoim pojazdem wiêc gdyby kto¶ co¶ jako¶ to pisaæ
wroclaw80
Juz jutro wspinamy siê :-) na najwyzszy szczyt masywu Karkonoszy! Zostaly 2 wolne miejsca. Ktos jeszcze chêtny do wyjazdu? Piszcie do Marko jak ktos chce siê z Nami zabraæ.
wroclove
W ramach solidarno¶ci z Wami:) te¿ bêdê spêdza³ czas aktywnie. Jutro robiê ostatnie przetarcie przed maratonem w Biegu Solidarno¶ci:).A potem to ju¿ czysty relaks saunowy. Proszê tam szybko zasuwaæ, szybko szczytowaæ:D i widzimy siê na PNS.
maRUDA
kurde! (¿e tak zacznê sw± krótk± relacjê) ¦nie¿ka to wymagaj±ca jednak nieco krzepy góreczka wiêc dosta³am lekki ³omot od przyrody!

T³umy na szlaku jak na rynku we Wroc³awiu. Ludzie ró¿ni: starsi, m³odsi, z psami, z dzieæmi, w trampkach, kozaczkach, w baletkach lub sanda³kach - nie ma ograniczeñ. Wej¶æ mo¿e ka¿dy bez wzglêdu na wiek, ubiór i kondycjê. Góry to sprawdzian tylko i wy³±cznie charakteru!

Pogoda by³a po naszej stronie czyli ¿yczliwie s³onko o¶wieca³o nam szlak a wiatr studzi³ zmêczenie. Piêkny, wrze¶niowy spacer.
Mi³o tu byæ, mi³o mieæ Was za znajomych i towarzyszy przygód ró¿nej tre¶ci! :)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc