Wspólny GRILL

Last updated on 11 years ago
wroclove
O widzcie jak cz³owiek chce to potrafi. To ja wzorem Arabeski te¿ zabiorê swoj± ¿onê na grilla niech siê integruje z Naszym ¶rodowiskiem:)
max37_i_3
Pisalem ze mam beczke piwa do spozytkowania na dzialce. Ja tej beczki nie bede że soba zabierac do polowy pelnej. Po co macie brac alkohol? Chyba ze cos poza piwem.
Mam brac ta beczke czy nie?
maRUDA
No b³agam... Ta beczka na tyle osób to po pierwszej kolejce zejdzie... Nie martw siê, zrobimy z niej u¿ytek. Bierz jak chcesz.
max37_i_3
Przekona³a¶ mnie, wezmê a jak¿e ale pijesz pierwsza prosto z dziubka :)
To jeste¶my umówieni, jak bêdzie pogoda ³adna to przyjadê rowerami a jak bêdzie nie³adna to autem.

Wroclove, jak sprawa sztuæców, braæ? Ja mam nadprogramowa liczbê widelców to mogê zabraæ. Tacki kupowaæ czy masz tam co¶ na miejscu?

Moja m³odzie¿ we¼mie swoje ASG to bêdziemy mogli (ku uciesze maRudy :)) zrobiæ sobie zawody ze strzelania do puszek :).
maRUDA
Co to ASG?
Kwestie naczyñ omawialam i wroclove ma kupiæ ale skoro nas go¶ci to moze nie naduzywajmy tego i sami co¶ zorganizujemy?
Przeciez powszechnie wiadomo ze prowadzê higienicznych tryb zycia i nie spozywam
ckwrc
ASG - air soft gun

http://pl.wikipedia.org/wiki/ASG

;)
SoulReaper
No to ja wezmê foto-pstryka i statyw, porobiê parê fotek. A te z krêgli podrzucê w tygodniu...
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
wroclove
Ja te¿ tak my¶lê ¿e ta beczu³ka to bêdzie piku¶.
Ju¿ trochê znam Wasze mo¿liwo¶ci;).
Dla Waszych Ogonków wezmê jakie¶ pi³ki i co¶ tam jeszcze.
Z p³odów rolno-dzia³kowych to za du¿o nie zosta³o ale jaki¶ szczypior, orzech winogrona siê znajd±. A po beczu³ce to i inne dzia³ki odwiedzimy;).
max37_i_3
Nie zapominaj ¿e bêdziemy z m³odzie¿± i to rowerami, w Alive to mo¿emy i¶æ "w trupaka" ale tutaj dwa, trzy piwka i koniec.

Tak! Jak za dawnych lat bêdziemy szabrowaæ inne dzia³ki tyle ¿e z broni± :)

Choæ jak teraz sobie my¶lê to nie wiem czy maRudzie mo¿na daæ broñ do rêki. Jak nic dostanê kulkê w d..ê, choæ pewnie ca³± seri± mi pojedzie za to moje ci±gle "wspó³zawodnictwo"!.
Adalbert
Nawet jakby pos³a³a Ci ca³± serie w ten Twój tylni zderzak, to raczej z sympatii, ni¿ z okrucieñstwa:P:o
maRUDKA nie jest z tych, co to od razu na ¶mieræ...:@
wroclaw80
To jutro 17 u wroclove na dzia³ce. Kupiê pomidora, chipsy, colê z Biedry :-) oraz wezmê dawke optymizmu ze sob±!
SoulReaper
Ja mam takie pytanie natury technicznej. Czy jest tam jaki¶ daszek tak na wszelki wypadek, jakby pogoda sp³ata³a figla, albo lepiej, jaka¶ altanka mo¿e?
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
wroclove
Altana jest ale ma³a wiêc mo¿e byæ problem natury technicznej z Tob± jak Ciê tam zmie¶ciæ:D. Ale jak co¶ to jest alternatywa, bêdziemy uciekaæ do s±siada pod dach.
pogoda na razie wisi i mo¿e przewisi do wieczora.
SoulReaper
Ja tam siê zmieszczê, poza tym, z tego co widzê pogoda nam sprzyja... Aparat mam, statyw, pilota wiêc bêdzie miodzio...
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
wroclaw80
Dziêkuje przyby³ym za wspólny grill. Wielkie dzieki dla arabeski i wroclove za udostêpnienie dzia³ki i przygotowania! SZACUN! Zakoñczyli¶my sezon letni i zarazem rozpoczêto sezon jesienny. Frekwencja dopisa³a. Wspólne rozmowy w Naszym gronie i tak¿e rodzinnym, piwku i kie³basie d³ugo pozostan± w pamiêci. Tym którzy nie zdecydowali siê niech ¿a³uj± :-)
SoulReaper
Grill pierwsza klasa... By³o jedzonko wszelakiej ma¶ci, by³o chmielu sporo, by³y fajne rozmowy, by³o jednym s³owem super. Tym którzy nie chcieli albo nie mogli ¿yczê ¿eby nastêpnym razem mieli lepszy dzieñ, bo na prawdê warto siê tak integrowaæ :)
Zacznij od ma³ych rzeczy, z czasem bêdziesz móg³ nawet przenosiæ góry...
max37_i_3
@Arabeska! @Wroclove!
Serdeczne podziêkowania od Maxa37 za udostêpnienie w³asnego mienia (i kabaczka) tak nieobliczalnej grupie :)

Szczególne podziêkowania sk³adam na rêce @Wroc³aw80 za zorganizowanie tej niecodziennej imprezy :)

A wszystkim dziêkujê za przybycie, za skoki nad ogniskiem, za taniec na rurce i za ¶wietn± zabawê!. Spêdziæ wieczór w tak zacnym gronie to dla mnie zaszczyt!
wroclaw80
Max37. To dzieki Wam wszystkim udalo sie mi³o spêdziæ czas :-) Ja rzuci³em tylko temat!
maRUDA
A mnie dalej g³owa boli...

Dzia³ka jako¶ nas znios³a, buda nie posz³a z dymem, p³oty mimo bitwy kabaczkowej dalej stoj±, trawka mimo rozgrywek na odbijanie pi³± nieca³a wydeptana - sprawdzi³am dzisiaj osobi¶cie.

W odruchu wdziêczno¶ci porwa³am siê na porz±dki poimprezowe ale gospodarze nie dali mi nawet zerkn±æ co nawyprawiali¶my wczoraj. Zanim dotar³am wszystko by³o ogarniête!

Kurde, wroclaw80 jak Ty co¶ zorganizujesz to nie ma wiesz czego i gdzie ;)

Karabiny - meeega sprawa!

I bez m³odzie¿y to by nie by³o to samo... ¯al, ¿e koniec lata! Jako¶ przetrwamy do kolejnego sezonu!

Cudownie z Wami jest!
max37_i_3
Dostêp który wysla³em co niektórym na PW do ftp dzia³a ale po u¿yciu klienta ftp np. filezilla (do pobrania w necie). Jutro wrzucê na zwyk³± stronê www i podam linka
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc