Piwo, kawa, czekolada a mo¿e te¿ i lody - czyli integracji ci±g dalszy

Last updated on 11 years ago
maRUDA
No proszê, ¿eby to tak zawsze by³o, ¿e mówiê i mam! :)

Dziêkujê mi³ej kole¿ance za info i doskonale siê nam posk³ada³o, ¿e i ja planujê sobotni wyskok wiêc do³±czê do zabawowego grona jak odhaczê inne zobowi±zania towarzyskie.
nimfa_5
Dziêkujê maRUDA:) ¦wietnie, ¿e mo¿na na Ciebie liczyæ.

No hola! a co z reszt± towarzystwa?
Piwko, disko i te sprawy i nie ma chêtnych?
Po spokojnym wypoczynku w saunie wskazane jest poruszaæ cz³onkami;) Poæwiczyæ biceps przy piwku, aerobik na parkiecie i inne ruchy wedle potrzeb i uznania np. stop± w rytm muzyki:)
nimfastycznie
wroclove
Nimfo motorze napêdowy sobotnich dzia³añ:) gdzie Ty zamierzasz,zamierzacie siê bawiæ? Mo¿e logistyka zadzia³a i uda siê pogodziæ dwie wieczorne imprezy tak ¿eby zobaczyæ Wasze radosne gêby:D
nimfa_5
ProponujewW zale¿no¶ci od liczebno¶ci grupy:
Ma³a grupa do 8 osób- PRL
Du¿a grupa - klub Tabu

Szczegó³y uzgodnimy w sobotê rano w Aqua:)
nimfastycznie
Alien
Czyli jutro... o ktorej godzinie..? Bede tam od 10,00 lub podobnej godzinie. Jako poczatkujacy musze miec info podane bardziej jasno.
nimfa_5
Skoro jasno to bedziesz o 10.0 czy 22.0?? bo to ró¿nica:)
Dok³adne info wrzucimy po 15tej:)
nimfastycznie
Turysta
No, ja jestem mniej zabawowy tzn. mam wiêkszo¶æ "bezw³adno¶æ" je¶li chodzi o tañce i te sprawy, poza tym trochê za pó¼no przypomni³em sobie, ¿e kolejny event mamy wieczorem, tak¿e "postepuje" i bicepsy poæwiczê w domu. ;) Dobrej zabawy!
Alien
ta... bicepsy, Turysty. W takim tempie to pewnie niedlugo znikniesz. gdyby nie g³os, pewnie bym Cie nie pozna³. Grubasie..!
wroclove
Ale my wieczorem bicepsów nie trenowali¶my bardziej nogi na parkiecie. Ca³e szczê¶cie ¿e czas zmienili to trochê mo¿na by³o pospaæ:)
Turysta
Czyli mamy rozumieæ, ¿e tañcowali¶cie o "suchym pysku" bez ¿adnego interwa³u piwnego? Jak¿e to? Nie poznaje kolegi smakosza. ;)
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
4 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
4 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2023 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc