Sobota 26.05

Last updated on 10 years ago
Turysta
W najbli¿sz± sobotê 26.05 wieczorem (oko³o 20) mamy w planie spotkanie na mie¶cie w jakim¶ ogródku piwnym (dok³adne miejsce do ustalenia). Chcemy przedyskutowaæ nasze oczekiwania w stosunku do pierwszej nocy saunowej czy tym podobnej "imprezy" we wroc³awskim Aquaparku. Przy tej okazji napijemy siê piwka (kto mo¿e, a kto nie jego strata), poznamy siê lepiej, wymienimy nasze uwagi i dojdziemy (mam nadziejê) do sensownego konsensusu. Je¶li chcia³(a)by¶ do³±czyæ do naszego grona serdecznie zapraszamy!
wroclove
Jutro podam namiary na dok³adn± lokalizacjê.My¶lê o pubach na Bogus³awskiego lub oklice W³odkowica.Bardziej sk³aniam siê ku drugiej lokalizacji bo spodziewam siê znacz±cej frekwencji:)a na Bogus³awskiego mo¿e byæ problem z miejscami,chyba ¿e co¶ jeszcze znajde takiego uniwersalnego aby w przypadku z³ej pogody przenie¶æ siê do ¶rodka:).Dla mniej wtajemniczonych termin spotkania pad³ na wtorkowym spotkaniu w SPA.Miejsce nie sprzyja³o swobodnej konwersacji na sk±d in±d wa¿ne tematy,wiêc spotykamy siê w sobotê aby na spokojnie omówiæ tematy nas nurtuj±ce
Trident1
Jak zaznaczy³em, mo¿e nie udaæ mi siê przyj¶æ przed 22, wiêc mam nadziejê, ¿e za szybko nie skoczycie :]
maRUDA
Spokojnie Trident1, ja zawsze gaszê ¶wat³a w miejscach w których bawiê ;) wiêc na mnie mo¿esz liczyæ.
Bêdê niezawodnie gdziekolwiek siê umówimy.
Trident1
Moja mama te¿ gasi ¶wiat³o przed snem. Tylko u niej to 21 :/
wroclove
Po dobrej imprezce nie trzeba gasiæ ¶wiat³a tylko bije blask po oczach porannego s³oñca:D
Ale do rzeczy. Kochani nie by³o tak prosto znale¼æ co¶ na sobotni wieczór (a ponoæ kryzys), by³em w 5-6 lokalach i iii i siê uda³o. Mamy zarezerwowany stolik w Mleczarni na W³odkowicza. Mleczarnia mie¶ci siê bli¿ej Krupniczej. Na rogu jest Impresja nastêpnie pub chyba Wieener i za nim pierwsze stoliki po prawej to Mleczarnia. Stolik jest w ¶rodku no ok. 10 osób jak bêdzie wiêcej (a na to liczê) to bêdziemy siê martwiæ na miejscu. Rezerwacja jest na imiê Piotr na 20.00:). Ja bêdê na pewno i to nie sam:) jak siê spózniê to zasiadaæ ¿eby rezerwacja nam nie przepad³a. Czê¶æ ludzi tel do mnie maj± podawa³em przed poprzednim spotkaniem ale jak co¶ to piszcie na poczte to podam.
maRUDA
mleczarnia jest super! Dziêki wroclove za ogarniêcie tematu. Bêdê punktualnie.
wroclove
Wielkie dziêki dla osób które by³y na spotkaniu:).Dla nieobecnych powiem szkoda ¿e nie byli¶cie,mieli¶cie mo¿liwo¶æ wrzuciæ parê groszy do dyskusji omawianego tematu spotkania z bosami z WPW i chyba co najwa¿niejsze poznaæ siê w realu. Dla statystów by³o nas umiarkowanie du¿o;)
maRUDA
iiiiii... prawie równowaga mê¿czyzn i kobiet ;)
iiiiii.... duuu¿oooo piwa ;)
by³o fajnie!
You can view all discussion threads in this forum.
You cannot start a new discussion thread in this forum.
You cannot reply in this discussion thread.
You cannot start on a poll in this forum.
You cannot upload attachments in this forum.
You cannot download attachments in this forum.
Reklama

Sign In

Shoutbox

You must login to post a message.
Admin
3 years ago
Witajcie ponownie Wink
Testowiczka2
3 years ago
hej

To jest kontynuacja forum zamkniętego 2016 roku, aktualnie w trakcie prac modernizacyjnych rozpoczętych w czerwcu 2019 roku, dlatego szereg funkcji może nie działać jeszcze poprawnie! Rejestracja nowych kont jest tymczasowo wyłączona! Jeśli znasz stare dane dostępowe do swojego konta - możesz spróbować się zalogować, jeśli nie pamiętasz swojego hasła, musisz skontaktować się z Adminem w celu jego odzyskania, ponieważ automatyczne odzyskiwanie haseł jest tymczasowo niedostępne!
Copyright © Naturyzm Wrocław 2005-2019
Powered by PHP-Fusion Copyright © 2022 PHP-Fusion Inc
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.

Bootstrap Theme by PHP-Fusion Inc